Gå direkt till textinnehållet

SMP Parts går med i Open-S Alliance som fullvärdig medlem

SMP Parts Open-S


SMP Parts är nästa företag att gå med i Open-S Alliance och den tredje tillverkaren av tiltrotatorer och snabbfästen att bli fullvärdig medlem.

Efterfrågan på helautomatiska snabbfästessystem för grävmaskiner fortsätter att öka globalt. Open-S är en standard för det hydrauliska gränssnittet mellan snabbfäste, tiltrotator och redskap. Med en öppen standard kan maskinförare och entreprenörer enklare välja snabbfästen, tiltrotatorer och redskap från tillverkare som följer standarden, och vara trygga med att de fungerar ihop.

SMP Parts tillverkar tiltrotatorer och snabbfästen med kompletta monteringssystem för grävmaskiner. Företaget är verksamt i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, England, Spanien, USA och Benelux-länderna, med ett antal återförsäljare i varje land. All utveckling och tillverkning sker i Sverige, på huvudkontoret och fabriken i Ilsbo.

“Standardisering är en viktig del i att förbättra användarvänligheten och öka säkerheten för våra kunder. Genom att bli medlemmar i Open-S Alliance tar vi vårt ansvar i skapandet av en global standard där produktsäkerheten aldrig får kompromissas med”, säger Patrik Lindqvist, vd på SMP Parts AB.

“På SMP Parts har vi haft ett tydligt mål att vara en av tillverkarna som ingår i Open-S Alliance, just för att det både ökar vår konkurrenskraft och för att det ger slutkunderna fler möjligheter att använda SMP-produkter”, säger Mattias Andersson, Teknisk chef på SMP Parts AB.

Open-S Alliance är en tillverkaroberoende organisation som arbetar för att göra det möjligt att kombinera hydrauliska grävmaskinsredskap och -verktyg från olika tillverkare. Medlemskap är i tre nivåer, från fullvärdig medlem, associerad medlem till stödmedlem, beroende på om Open-S-produkter utvecklas, produceras i egen regi eller köps in. SMP Parts går med som fullvärdig medlem.

Arbetet med standardiseringen har pågått de senaste två åren med syfte att;

  • Öka säkerheten och effektiviteten för grävmaskinsägare, grävmaskinister och markpersonal tack vare att möjligheten att byta mellan hydrauliska redskap från olika tillverkare uppnås
  • Skapa en konkurrenskraftig och öppen branschstandard som inte kontrolleras av en enda tillverkare
  • Skapa en standard som är användarvänlig och efterlever de högsta säkerhetskraven
  • Skapa en enhetlig tillverkningsstandard för mått och toleranser
  • Göra det kostnadseffektivt att efterinstallera adaptorplattor på gamla och nya skopor och redskap

“Vi är glada att kunna välkomna SMP Parts som fullvärdig medlem. Vi förväntar att bli fler medlemmar efterhand som standarden växer internationellt, och samtal pågår med fler tillverkare som vill gå med”, säger Stefan Stockhaus, Styrelseordförande i Open-S Alliance.

Open-S-standarden har en egen hemsida med komplett information: opens.org.

För mer information kontakta:

Stefan Stockhaus, Styrelseordförande Open-S Alliance
stefan.stockhaus@opens.org, +46 70 998 13 21

Anders Jonsson, Styrelsemedlem Open-S Alliance
anders.jonsson@opens.org, +46 70 590 09 49

Patrik Lindqvist, vd SMP Parts AB
patrik.lindqvist@smpparts.com, +46 70 723 93 22

 

Om Open-S

Open-S – den öppna standarden för helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner. Syftet med Open-S är att erbjuda kompabilitet mellan maskinfästen, tiltrotatorer och redskap från olika tillverkare. Open-S Alliance är en icke vinstdrivande organisation vars enda syfte är att utveckla och främja Open-S-standarden. Läs mer på www.opens.org.

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.