Gå direkt till textinnehållet

Open-S är den öppna standarden för helautomatiska snabbfästen till grävmaskiner. Målet är att ge maskinförare och entreprenörer världen över frihet att kombinera maskinfästen, tiltrotatorer och redskap från tillverkare som ingår i standarden, samt att främja fortsatt teknikutveckling.

Open-S bygger vidare på den etablerade Symmetriska snabbfästesstandarden för grävmaskiner, S-standarden, och välkomnar aktörer i branschen att ta en aktiv del i denna tekniköverenskommelse.


Frihet

Nu är valet ditt!

Med en öppen standard för snabbfästen kan maskinförare och entreprenörer enklare välja maskinfästen, tiltrotatorer och redskap, och vara trygga med att dessa fungerar tillsammans. Standarden innebär också att återförsäljare kan ge tydligare besked om vilka produkter som passar ihop.

Utveckling

Välj bland olika aktörer

Vi tror att en sund konkurrens är bästa sättet att främja kontinuerlig produktutveckling och kundnytta. Med en gemensam standard är det enklare för branschens aktörer att fortsätta tävla med prestanda och funktionalitet, och ändå erbjuda kunderna kompatibilitet. Open-S öppnar dörren till framtiden.

Trygghet

Säkerheten i förarsätet

Att minska risken för olyckor och tillbud är prioriterat och de senaste åren har stora, viktiga landvinningar gjorts när det gäller produkt- och förarsäkerhet. Med Open-S kan du vara tryggare med att dessa lösningar fortsätter att fungera. Det öppna gränssnittet definierar den hydrauliska kopplingen och säkerställer att en kombination av produkter från olika tillverkare inte på något sätt stör eller förändrar respektive produkts säkerhetslösning.

Standarden i korthet

Open-S är en gemensam standard för det hydrauliska gränssnittet mellan maskinfäste, tiltrotator och/eller redskap. Denna definition gör snabbkopplingarna som ingår i standarden kompatibla mellan olika tillverkare och produkter. För mer tekniska detaljer, ladda hem Open-S technical specification här.

Gränssnittet bygger vidare på den etablerade, symmetriska snabbfästesstandarden för grävmaskiner (S-standarden) som är framtagen av Maskinleverantörerna. Läs mer om den S-standarden här.

Open-S definierar inte tekniska lösningar inuti snabbfästen eller produkter, utan säkerställer endast att snabbfästen mellan olika tillverkare är kompatibla med varandra. Open-S är helt maskin- och systemoberoende, vilket innebär fortsatt valfrihet att definiera olika funktioner och extrafunktioner i sitt system.

För mer teknisk information, kontakta oss.

Vi tror på en öppen standard, istället för att låsa in kunder i ett slutet gränssnitt.

Anders JonssonVD Rototilt

Öppenheten är själva poängen. Alla aktörer som tror på nyttan med en gemen­sam standard är välkomna.

Stefan StockhausVD Steelwrist

Open-S Alliance

Open-S är ett gemensamt initiativ mellan två av branschens teknikledare – Rototilt och Steelwrist – och baseras på den etablerade, symmetriska snabbfästesstandarden för grävmaskiner (S-standarden) som är framtagen av Maskinleverantörema.

Open-S förvaltas av en fristående organisation, Open-S Alliance, som i sin tur leds av ett råd med tekniker från samtliga medlemsföretag. Vi tror att friheten att välja förbättrar förutsättningarna för nya innovationer och kontinuerlig utveckling. Vi tror också att slutna system skapar en inlåsningseffekt som begränsar användarnas möjlighet att välja de bästa produkterna. Genom att istället komma överens om ett  öppet gränssnitt kan vi alla fokusera på konkurrensen och ändå erbjuda kunderna  kompatibilitet.

Open-S Alliance är öppen för alla tillverkare i branschen som tror på fördelarna med en gemensam standard. Välkommen du också!

Partner

Öppenhet är själva kärnan i arbetet med Open-S. Därför välkomnar vi alla tillverkare i branschen att ansöka om medlemsskap. Läs mer på vår Partnersida.

Anders Jonsson

CEO Rototilt, initiator Open-S

Stefan Stockhaus

CEO Steelwrist, initiator Open-S

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.