Gå direkt till textinnehållet

Bli en Open-S partner

Open-S Alliance välkomnar alla tillverkare i branschen som tror på fördelarna med öppna standarder. Vi anser att ett gemensamt arbete för en öppen standard är det bästa sättet att säkerställa utveckling i branschen samt en effektivare och tryggare vardag för entreprenörer och grävmaskinförare. Vi tar därför fortlöpande in nya partners i Open-S Alliance. Välkommen med din ansökan, du också!

1.

Syftet med medlemsrådet

Open-S är en ideell organisation med syftet att utveckla och främja Open-S-standarden för att uppnå global utbytbarhet mellan snabbfästen, tiltrotatorer och redskap för grävmaskiner.

Open-S-standarden styrs av Open-S Alliance AB, ett bolag bildat enligt lagarna i Sverige. Medlemsrådet är det organ där alla medlemmar eller medlemsföreträdare ges möjlighet att delta och ge rekommendationer om utveckling och bedömning av vilka produkter som får märkas som Open S-produkter.

Medlemsrådet är därmed ett forum där medlemmarna diskuterar framtida utveckling av Open-S-standarden för rekommendationer om formella beslut av styrelsen i Open-S Alliance AB, till vilken medlemsrådet också har rätt att utse en styrelseledamot. Styrelseledamöter kan utses när medlemsrådet består av minst fem ledamöter.

Medlemsrådet har också rätt att utse en ledamot till tekniska kommittén samt marknadskommittén. Alla utnämningar som görs av medlemsrådet revideras årligen.

Organisationsstrukturen för Open-S:

2.

Möten

Medlemsrådet håller två eller flera möten per år i syfte att få återkoppling från medlemmarna och diskutera andra ämnen av intresse som är relaterade till Open-S-standarden. Mötena kan vara fysiska eller digitala.

En gång per år föreslår styrelsen en budget som rådets medlemmar beslutar om.

3.

Medlemsnivåer och avgifter

Open-S är en ideell organisation och medlemsavgifterna täcker endast nödvändiga kostnader för att driva organisationen.

Open-S-medlemskap kan delas in i tre nivåer. Fullvärdig medlem, associerad medlem och stödmedlem. Alla ansökningar behandlas av Open-S Alliance styrelse och ansökande företag informeras om nödvändiga tekniska krav för varje medlemsnivå. De tre nivåerna beskrivs och exemplifieras nedan.

Medlemsavgifterna består av en anmälningsavgift samt en årsavgift beroende på medlemsnivå.

Fullvärdig medlem

En medlem som har egen teknik/design för den kompletta uppsättning komponenter som krävs för att ansluta hon- och hankontakter. (Exempel: a) Snabbfäste inklusive H-cylinder och honkopplingar, b) Adapter för arbetsredskap inklusive hankopplingar.)

Anmälningsavgift: 15 000 EUR
Årsavgift: 5 000 EUR

Associerad medlem

En medlem som har egna enheter och köper specifika komponenter från en fullvärdig medlem. (Exempel: a) En tillverkare av snabbfästen som köper H-cylinder och honkopplingar från en fullvärdig medlem. b) En tillverkare av adaptrar arbetsredskap som köper hankopplingar från en fullvärdig medlem.)

Anmälningsavgift: 3 000 EUR
Årsavgift: 1 000 EUR

Stödmedlem

En medlem som köper hela snabbfästet eller adaptern från en fullvärdig medlem och säljer produkten vidare under sitt eget varumärke.

Anmälningsavgift: 1 500 EUR
Årsavgift: 1 000 EUR

Ansökan

Memlemsnivå

Eller kontakta oss direkt:

contact@opens.org
Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.